Found 17 search results for keyword: Chromogen

BIOPHEN Faktor XIII

BIOPHEN™ Faktor XIII je chromogenní metoda určená pro In Vitro kvantitativní stanovení aktivity Faktoru XIII v lidské citrátové plazmě. Katalogové číslo 227005 Název produktu BIOPHEN™ Factor XIII Výrobce Hyphen BioMed Dokumentace 227005 BIOPHEN FXIII 02_22 Typ: Příbalový leták, Revize: 02_2022 227005 Biophen Factor XIII 12_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 12_2020

Antiplasmin α2

BIOPHEN α2-Antiplasmin (LRT) souprava je určena pro in vitro chromogenní kvantitativní stanovení aktivity α2-Antiplasminu (α2-AP) v lidské citrátové plazmě automatickou nebo manuální metodou. Reagencie jsou v tekuté formě, připravené k použití (LRT – liquid reagent technology). Katalogové číslo 220502 Název produktu BIOPHEN α2 Antiplasmin Výrobce Hyphen BioMed Dokumenty 220502 BIOPHEN a2 Antiplasmin LRT 01_21 Typ: Příbalový leták, …

Pokračovat ve čtení »

Orgaran Kalibrátor a Kontrola

Kalibrátor a kontrola pro stanovení koncentrace Orgaranu (danaparoid sodný) v lidské plazmě anti-Xa chromogenní metodou.  Stanovení je optimalizováno pro soupravu BIOPHEN™ Heparin LRT. 222201 – Balení obsahuje 4 sady kalibrátorů po 5 hladinách koncentrace léku. 223501 – Balení obsahuje 2 sady kontrolních plazem na dvou hladinách lékové koncentrace, každá sada po 6 lahvičkách. Katalogové číslo: 222201, 223501 …

Pokračovat ve čtení »

Koagulometr automat RAC-1800

     

Biophen DTI

Chromogenní reagencie určená ke stanovení přímých inhibitorů thrombinu (Dabigatran, Hirudin, Bivalirudin s CE a Argatroban bez CE) v lidské citrátové plazmě anti-IIa metodou. Výhodou oproti dříve uvedené reagencii koagulační (Hemoclot Thrombin Inhibitors) je v tom, že obsahuje heparin neutralizující substanci a lze ji tedy použít i pro měření heparinizovaných vzorků (kanyly atp.). Ke kalibraci je …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN LMWH Kontrolní Plazmy

Kontrolní plazmy pro chromogenní měření nízkomolekulárního heparinu BIOPHEN HEPARIN LRT. 223001 – Kontrolní plazma pro BIOPHEN Heparin LRT na dvou úrovních – 0,80 a 1,20 IU/ml. 223701 – Kontrolní plazma pro BIOPHEN Heparin LRT na dvou úrovních – 0,25 a 0,50 IU/ml. 223801 – Kontrolní plazma pro soupravu BIOPHEN Heparin LRT na jedné hladině – 0,80 IU/ml. …

Pokračovat ve čtení »

Rivaroxaban Kontrolní a Kalibrační Plasmy

Kontrolní a kalibrační plazmy pro měření hladiny Rivoraxabanu v plazmě. Kalibrační plazmy pro chromogenní testy anti Xa (BIOPHEN DiXaI – 221030 nebo BIOPHEN Heparin LRT – 221011, 2211013) určené k měření koncentrace Rivaroxabanu v lidské plazmě. K dispozici je kalibrátor pro hodnoty 50 – 500 ng/ml a nízký kalibrátor pro hodnoty mezi 0 – 125 …

Pokračovat ve čtení »

Dabigatran Kontrolní a Kalibrační Plazmy

Soupravy kontrolních a kalibračních plazem pro měření Dabigatranu anti-IIa metodou (BIOPHEN DTI a HEMOCLOT Thrombin Inhibitors) v lidské citrátové plazmě. Kalibrační plazmy pro reagencii CK002K/L nebo 220202 pro stanovení koncentrace Dabigatranu v plazmě anti-IIa metodou (koagulační nebo chromogenní). Oba kalibrátory pokrývají rozmezí od velmi nízkých hladin Dabigatranu až k hodnotám typickým pro předávkování léku. Kontrolní …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN FIX

Souprava pro chromogenní stanovení aktivity FIX v plazmě i v purifikovaných roztocích. Výsledek není ovlivněn přítomností Lupus antikoagulans. K dispozici je několik velikostí balení: 221801 – 2 x 1 a 2 x 15 ml 221802 – 2 x 2,5 a 2 x 25 ml 221806 – 2 x 6 a 4 x 25 ml Katalogové …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Plasminogen (LRT)

Chromogenní stanovení koncentrace plazminogenu v plazmě. Tekutá reagencie. Katalogové číslo 221511 Název produktu BIOPHEN Plasminogen LRT Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 221511 BIOPHEN Plasminogen LRT 02_22 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 02_2022 221511 BIOPHEN Plasnimogen LRTl 08_23 Typ: bezpečnostní list  Aktualizace: 08_2023

Next page »