Kalibrační a Kontrolní plazmy Heparin

Soupravy kalibračních a kontrolních plazem pro měření Nízkomolekulárního a Nefrakciovaného Heparinu (LMWH a UFH) Anti-Xa chromogenní metodou. Soupravy jsou určeny pro použití s Biophen Heparin LRT (221 011/013/015). Všechny kalibrační a kontrolní plazmy spadají do třídy nebezpečnosti IVDR-C.

Nízkomolekulární Heparin:

Kontrolní plazmy pro nízkomolekulární heparin celkem o čtyřech hladinách. Hladiny LMWH v kontrolách jsou kolem 0,25, 0,50, 0,80 a 1,20 UI/ml.

V balení jsou k dispozici ve dvojicích po 0,25 a 0,50 UI/ml (223701) a po 0,80 a 1,20 UI/ml (223001), nebo každá zvlášť – 0,25 UI/ml (223801), 0,50 UI/ml (224201), 0,80 UI/ml (224301), 1,20 UI/ml (224401).

Kalibrační plazmy pro LMWH mají rozsah hodnot od 0 IU/ml až do 1,6 IU/ml. Linearita až do 2,00 IU/ml umožňuje analyzovat vzorky léčených pacientů bez nutnosti ředění.

Nefrakciovaný Heparin:

Kontrolní plazmy pro nefrakciovaný heparin o dvou hladinách. Hladiny UFH v kontrolách jsou kolem 0,20 a 0,50 UI.

V balení jsou dispozici dohromady (223101), nebo každá zvlášť (224101 – 0,20 UI/ml, 223901 – 0,50 UI/ml,).

Kalibrační plazmy pro UFH mají rozsah hodnot od 0 IU/ml až do 1,30 IU/ml.

Název produktu

222001 – BIOPHEN Heparin Calibrator

222301 – BIOPHEN UFH Calibrator

223001 – BIOPHEN LMWH Control Plasma

223701 – BIOPHEN LMWH Control Low

223801 – BIOPHEN LMWH Control Plasma C3

224201 – BIOPHEN LMWH Control Plasma C4

224301 – BIOPHEN LMWH Control Low CI

224401 – BIOPHEN LMWH Control Low CII

223101 – BIOPHEN UFH Control Plasma

223901 – BIOPHEN UFH Control Plasma C2

224101 – BIOPHEN UFH Control Plasma C1

Výrobce

Hyphen BioMed

Dokumenty

222001 Biophen Heparin Calibrator 12_19

222301 Biophen UFH Calibrator 01_22

223001-701-801-4201-301-401-LMWH Control 09_18

223101-901-4101-UFH Control 11_23