Archiv kategorie: Chromogenní

BIOPHEN Faktor XIII

BIOPHEN™ Faktor XIII je chromogenní metoda určená pro In Vitro kvantitativní stanovení aktivity Faktoru XIII v lidské citrátové plazmě. Katalogové číslo 227005 Název produktu BIOPHEN™ Factor XIII Výrobce Hyphen BioMed Dokumentace 227005 BIOPHEN FXIII 02_22 Typ: Příbalový leták, Revize: 02_2022 227005_BIOPHEN FXIII_v2 – 02_24 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 02_2024

Antiplasmin α2

BIOPHEN α2-Antiplasmin (LRT) souprava je určena pro in vitro chromogenní kvantitativní stanovení aktivity α2-Antiplasminu (α2-AP) v lidské citrátové plazmě automatickou nebo manuální metodou. Reagencie jsou v tekuté formě, připravené k použití (LRT – liquid reagent technology). Katalogové číslo 220502 Název produktu BIOPHEN α2 Antiplasmin Výrobce Hyphen BioMed Dokumenty 220502 BIOPHEN a2 Antiplasmin LRT 01_21 Typ: Příbalový leták, …

Pokračovat ve čtení »

Biophen DTI

Chromogenní reagencie určená ke stanovení přímých inhibitorů thrombinu (Dabigatran, Hirudin, Bivalirudin s CE a Argatroban bez CE) v lidské citrátové plazmě anti-IIa metodou. Výhodou oproti dříve uvedené reagencii koagulační (Hemoclot Thrombin Inhibitors) je v tom, že obsahuje heparin neutralizující substanci a lze ji tedy použít i pro měření heparinizovaných vzorků (kanyly atp.). Ke kalibraci je …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN FIX

Souprava pro chromogenní stanovení aktivity FIX v plazmě i v purifikovaných roztocích. Výsledek není ovlivněn přítomností Lupus antikoagulans. K dispozici je několik velikostí balení: 221801 – 2 x 1 a 2 x 15 ml 221802 – 2 x 2,5 a 2 x 25 ml 221806 – 2 x 6 a 4 x 25 ml Katalogové …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Plasminogen (LRT)

Chromogenní stanovení koncentrace plazminogenu v plazmě. Tekutá reagencie. Katalogové číslo 221511 Název produktu BIOPHEN Plasminogen LRT Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 221511 BIOPHEN Plasminogen LRT 02_22 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 02_2022 221511 BIOPHEN Plasnimogen LRTl 08_23 Typ: bezpečnostní list  Aktualizace: 08_2023

BIOPHEN FVIII:C

Chromogenní stanovení FVIII aktivity v lidské citrátové plazmě s linearitou do cca 200%. Jsou k dispozici různé objemy: 221402 – lyofilizované reagencie po 2,5 ml, tekutý pufr po 25 ml. 221406 – lyofilizované reagencie po 6 ml, tekutý pufr po 25 ml. Katalogové číslo 221402, 221406 Název produktu BIOPHEN FVIII:C Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 221402-1406_FVIIIC_v3_2022-12 Typ: příbalový …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Protein C

Soupravy pro stanovení Proteinu C v lidské plazmě chromogenní, koagulační a ELISA metodou. 221205 – Chromogenní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě. Lyofilizovaná reagencie. 221211 – Chromogenní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě. Tekutá reagencie. CK031K, CK032K – Kvantitativní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě koagulační metodou. Je nutné počítat s interferencemi LA …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Antitrombin

Chromogenní metody anti-Xa a anti-IIa pro stanovení antitrombinu v lidské plazmě. 221102, 221105 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). Lyofilizovaná reagencie ve dvou velikostních variacích. 221111 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN DiXaI

Souprava určená ke stanovení koncentrace Rivaroxabanu, Apixabanu a Edoxabanu v plazmě anti-Xa chromogenní metodou. Je určena k použití s kalibračními plazmami výrobce Hyphen-BioMed pro jednotlivá léčiva. Katalogové číslo 221030 Název produktu BIOPHEN DiXaI Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 221030 BIOPHEN DiXaI 12_23 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 12_2023

BIOPHEN Heparin LRT

Tekutá reagencie pro stanovení anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Reagencii lze použít i pro stanovení plazmatických koncentrací přímých inhibitorů faktoru Xa – Rivaroxabanu (Xarelto), Apixabanu (Eliquis) a Edoxabanu (Lixiana). Různé velikosti balení. Katalogové číslo 221011, 221013, 221015 Název produktu BIOPHEN Heparin LRT …

Pokračovat ve čtení »