BIOPHEN Heparin LRT

Tekutá reagencie pro stanovení anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Reagencii lze použít i pro stanovení plazmatických koncentrací přímých inhibitorů  faktoru Xa – rivaroxabanu (Xarelto), apixabanu (Eliquis) a edoxabanu (Lixiana). Různé velikosti balení.

Katalogové číslo
221011, 221013, 221015

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 4×7,5 ml, BIOPHEN Heparin LRT 3 x 3 ml, BIOPHEN Heparin LRT 4 x 5 ml

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221011-013-015 BIOPHEN HEPARIN LRT 04_2019 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_2019
221011-13-15 BIOPHEN Heparin LRT 02_23 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  02_2023