BIOPHEN Heparin LRT

Katalogové číslo
221011

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 4×7,5 ml

Popis
Tekutá reagencie pro stanovení anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Reagencii lze použít i pro stanovení plazmatických koncentrací přímých inhibitorů  faktoru Xa – rivaroxabanu (Xarelto), apixabanu (Eliquis) a edoxabanu (Lixiana).

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221011-1013-1015_Heparin LRT_v5_2019-07 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 07_19
221011 BIOPHEN Heparin LRT 4×7,5 ml 11092017  Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11. 09. 2017