BIOPHEN Heparin LRT

Tekutá reagencie pro stanovení anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Reagencii lze použít i pro stanovení plazmatických koncentrací přímých inhibitorů faktoru Xa – Rivaroxabanu (Xarelto), Apixabanu (Eliquis) a Edoxabanu (Lixiana). Různé velikosti balení.

Katalogové číslo
221011, 221013, 221015

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 4×7,5 ml, BIOPHEN Heparin LRT 3 x 3 ml, BIOPHEN Heparin LRT 4 x 5 ml

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221011-013-015 BIOPHEN HEPARIN LRT 04_23 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_2023
221011_13_15 Heparin LRT 04_23 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  04_2023