Archiv kategorie: Koagulace

HEMOCLOT VII+X

HEMOCLOT™ VII+X souprava je koagulační metoda používající tromboplastin s vápníkem pro in vitro kvantitativní měření aktivity Faktoru VII+X (FVII+X) v lidské citrátové plazmě. Jsou k dispozici dvě velikosti balení: CK051K – 6 x 1 ml. CK051L – 20 x 1 ml. Katalogové číslo: CK051K, CK051L Název produktu: HEMOCLOT VII+X   Výrobce: Hyphen-BioMed Dokumenty: CK051KL HEMOCLOT …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Faktor VIIa

Kalibrační a kontrolní plazmy a souprava pro kvantitativní měření aktivity FVIIa v lidské citrátové plazmě. 224901 – Kalibrační plazmy pro měření FVIIa. Lyofilizováno. 226301 – Kontrolní plazmy pro měření FVIIa. Lyofilizováno. CK092K – HEMOCLOT™ Factor VIIa souprava je určena pro kvantitativní stanovení aktivity aktivovaného Faktoru VII (VIIa) pomocí koagulační metody. Tento test se provádí na purifikovaném …

Pokračovat ve čtení »

HEMOCLOT Faktor VII

HEMOCLOT™ Factor VII Reagent souprava je určena pro in vitro koagulační kvantitativní stanovení aktivity Faktoru VII (FVII) v lidské citrátové plazmě manuální nebo automatickou metodou za použití tromboplastinu s vápníkem. Katalogové číslo: CK081K Název produktu: HEMOCLOT™ Factor VII Reagent Výrobce: Hyphen BioMed Dokumentace: Příbalové letáky: CK081K_FVII Reagent_v2_2021-01 Bezpečnostní listy: CK081K HEMOCLOT FVII reagent 05_20

HEMOCLOT Faktor V

HEMOCLOT™ Factor V Reagent souprava je určena pro in vitro koagulační kvantitativní stanovení aktivity Faktoru V (FV) v lidské citrátové plazmě manuální nebo automatickou metodou za použití tromboplastinu s vápníkem. Katalogové číslo: CK071K Název produktu: HEMOCLOT™ Factor V Reagent Výrobce: Hyphen BioMed Dokumentace: Příbalové letáky: CK071K_FV Reagent_v2_2021-01 Bezpečnostní listy: CK071K HEMOCLOT FV Reagent 05_20

QuikCoag™ PT-HS

Lyofilizovaná reagencie ve více velikostních baleních pro stanovení Prothrombinového času (PT, Quick). Současně lze reagencii použít i pro koagulační stanovení faktorů VII, X, V, II. Katalogové číslo C.BMD-PTHS-02ML-8A            10 x 2 ml C.BMD-PTHS-04ML-8A             10 x 4 ml C.BMD-PTHS-10ML-20A           10 x 10 ml Výrobce: BioMedica Diagnostics Dokumenty Příbalový leták Quick PT BioMedica     Bezpečnostní list MSDS QuickCoag …

Pokračovat ve čtení »

Lupus antikoagulant

Reagencie a kontroly určené pro diagnostiku Lupus antikoagulant v citrátové plazmě. Kontroly jsou na hladinách slabé a silné pozitivity LA. Jako negativní kontrolu je možné použít BIOPHEN Normal a Abnormal Control Plasma. Katalogové číslo Reagencie – CK090K, CK091K Kontroly – SC081K, SC082K, SC083K Název produktu Reagencie CK090K – HEMOCLOT LA-S (screeningová reagencie), 6×1 ml CK091K …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Protein S

Protein S (PS) je glykoprotein závislý na vitamínu K a je syntetizován převážně v játrech. Jeho koncentrace je obyčejně kolem 25μg/ml. Asi 40% (10μg/ml) je ve volné formě a 60% (15 μg/ml) je v oběhovém řečišti vázáno jako nekovalentní komplex s C4b-BP. Rovnováha mezi těmito formami hraje důležitou roli, protože jenom volný Protein S funguje …

Pokračovat ve čtení »

PT QUICK

Souprava pro kvantitativní stanovení protrombinového času metodou Quick. Může se použít pro monitorování warfarinové terapie a posouzení funkčnosti vnější koagulační kaskády. Reagencie je citlivá na abnormality koagulačních faktorů II, V, VII, X a I v lidské citrátové plazmě. Dvě velikosti balení: K5024 – 10 x 5 ml. K5025 – 10 x 10 ml. Tyto reagencie jste …

Pokračovat ve čtení »

FIBRIPHEN

Reagencie pro stanovení fibrinogenu koagulační metodou dle Clausse. CK571K, CK572K, CK575K jsou lyofilizovány. Fibriphen LRT reagencie je tekutá, připravená k použití. Katalogové číslo CK571K, CK572K, CK575K, CK585K Název produktu CK571K Fibriphen  6×1 ml CK572K Fibriphen  6×2 ml CK575K Fibriphen  8×5 ml CK585K Fibriphen LRT  6×5 ml Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty CK571-572-575_FIBRIPHEN_v5_2021-10  Typ:  příbalový leták   Aktualizováno:  10_2021 CK585K …

Pokračovat ve čtení »

CEPHEN LS

Tekutá reagencie pro stanovení APTT s dobrou citlivostí na Lupus Antikoagulans. Je vhodná k použití v souboru testů doporučených pro diagnostiku Lupus antikoagulans. CK521K – 6 lahviček po 1 ml. CK522K – 6 lahviček po 2,5 ml. Katalogové číslo CK521K, CK522K Název produktu CK521K Cephen  LS  6×1 ml CK522K  Cephen LS  6×2,5 ml Výrobce Hyphen-BioMed …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «