FIBRIPHEN

Katalogové číslo
CK571K, CK572K, CK575K, CK585K

Název produktu
CK571K Fibriphen  6×1 ml

CK572K Fibriphen  6×2 ml

CK575K Fibriphen  8×5 ml

CK585K Fibriphen LRT  6×5 ml

Popis
Reagencie pro stanovení fibrinogenu koagulační metodou dle Clausse, lyofilizovaná.

Fibriphen LRT (Liquid Reagent Technology) je tekutý připravený k použití.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK571-572-575_FIBRIPHEN_v5_2021-10  Typ:  příbalový leták   Aktualizováno:  10_2021

CK585K Fibriphen LRT 01_21 Typ:  příbalový leták   Aktualizováno:  01_2021

CK571K FIBRIPHEN 1 12_20 Typ:  bezpečnostní listy  Aktualizováno:  12_2020

CK572K FIBRIPHEN 2 12_20 Typ:  bezpečnostní listy  Aktualizováno:  12_2020

CK575K FIBRIPHEN 5 12_20 Typ:  bezpečnostní listy  Aktualizováno:  12_2020

CK585K FIBRIPHEN LRT 12_20 Typ:  bezpečnostní listy  Aktualizováno:  12_2020