FIBRIPHEN

Katalogové číslo
CK571K, CK572K, CK575K, CK585K

Název produktu
CK571K Fibriphen  6×1 ml

CK572K Fibriphen  6×2 ml

CK575K Fibriphen  8×5 ml

CK585K Fibriphen LRT  6×5 ml

Popis
Reagencie pro stanovení fibrinogenu koagulační metodou dle Clausse, lyofilizovaná.

Fibriphen LRT (Liquid Reagent Technology) je tekutý připravený k použití.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

23_571-572-575_FIBRIPHEN_v2_2019-10 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 10_2019

CK585K Fibriphen LRT 08_19  Typ: příbalový leták, Aktualizace: 08_2019

Fibriphen 25062015   Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  25. 06. 2015