Výrobci

hyphen-biomed-logo

Hyphen-BioMed

Výrobce reagencií pro screeningová i speciální koagulační stanovení (APTT, fibrinogen, deficitní plazmy, protein C a protein S), pro chromogenní testy v koagulační laboratoři (Antitrombin, Protein C,FVIII) a ELISA testy zaměřené na proteiny hemostázy, fibrinolýzy, na diagnostiku HIT a na autoimunitu. Dále vyrábí paletu testů zaměřených ke kontrole účinnosti léčby hepariny a pentasacharidy, ke stanovení hladiny přímých inhibitorů FXa (Rivaroxaban) a FIIa (Dabigatran) v plazmě včetně kalibračních a kontrolních materiálů. K dispozici jsou také agregační induktory pro světelnou agregaci, reagencie určené pro výkumné účely nebo pro potřebu farmaceutického průmyslu.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika, Polsko, Maďarsko

 

Nordic Biomarker

Nordic Biomarker je švédský výrobce reagencií, kalibrátorů a kontrol pro koagulační a klinické analyzátory a nabízí produkty s širokou škálou rutinních a specializovaných testů – immunologických, chromogenních i koagulačních měření.

 

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika, Polsko

 
rayto-logo

Rayto Life and Analytical Science

Výrobce techniky pro laboratoře – koagulometry, ELISA readery a promývačky mikrotitračních destiček, hematologické analyzátory.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika, Polsko, Maďarsko

 
dsm-nutritional-products-logo

DSM Nutritional Products, branch Pentapharm

Výrobce velkého množství produktů založených na enzymech z hadích jedů. V rámci našeho zastoupení distribuujeme koagulační soupravy pro diagnostiku rezistence na aktivovaný protein C , stanovení Reptilázového a Ecarinového času a aktivity nízkomolekulárního heparinu a jemu podobných látek.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika

 
ral-diagnostics-logo

RAL Diagnostics

Výrobce barviv a barvicích souprav pro hematologii, histologii, cytologii, mikrobiologii a parazitologii.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika

 

 

biomedica

BioMedica Diagnostics Inc.

Výrobce a dodavatel široké palety rutinních i výzkumných testů pro diagnostiku hemostázy včetně diagnostiky antifosfolipidových protilátek.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika

 

Haematex

Výrobce specializovaných reagencií pro hematologické laboratoře, včetně reagencií pro inhibici přímých antikoagulans u měřených vzorků.

Zastoupení: Česká Republika, Slovenská Republika, Polsko

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit