BIOPHEN Faktor VIIa

Kalibrační a kontrolní plazmy a souprava pro kvantitativní měření aktivity FVIIa v lidské citrátové plazmě.

224901 – Kalibrační plazmy pro měření FVIIa. Lyofilizováno.

226301 – Kontrolní plazmy pro měření FVIIa. Lyofilizováno.

CK092K – HEMOCLOT™ Factor VIIa souprava je určena pro kvantitativní stanovení aktivity aktivovaného Faktoru VII (VIIa) pomocí koagulační metody. Tento test se provádí na purifikovaném médiu nebo citrátové plazmě manuální nebo automatizovanou metodou.

Katalogové číslo

224901, 226301, CK092K

Název Produktu

BIOPHEN FVIIa Control Set, BIOHPEN Calibration Factor VIIa, HEMOCLOT Factor VIIa

Dokumentace

224901 BIOPHEN FVIIa Control 12_19 Typ: Příbalový leták, Revize: 12_2019

226301 BIOPHEN FVIIa Calibrator 12_19 Typ: Příbalový leták, Revize: 12_2019

CK092K HEMOCLOT FVIIa 01_21 Typ: Příbalový leták, Revize: 01_2021

224901 Biophen FVIIa Control Set 11_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2020

226301 Biophen Calibrator Facotr VIIa 11_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2020

CK092K HEMOCLOT Factor VIIa 11_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2020