QuikCoag™ PT-HS

Lyofilizovaná reagencie ve více velikostních baleních pro stanovení Prothrombinového času (PT, Quick). Současně lze reagencii použít i pro koagulační stanovení faktorů VII, X, V, II.

Katalogové číslo

C.BMD-PTHS-02ML-8A            10 x 2 ml
C.BMD-PTHS-04ML-8A             10 x 4 ml
C.BMD-PTHS-10ML-20A           10 x 10 ml

Výrobce:

BioMedica Diagnostics

Dokumenty

Příbalový leták

Quick PT BioMedica    

Bezpečnostní list

MSDS QuickCoag 05_17