PT QUICK

Souprava pro kvantitativní stanovení protrombinového času metodou Quick. Může se použít pro monitorování warfarinové terapie a posouzení funkčnosti vnější koagulační kaskády. Reagencie je citlivá na abnormality koagulačních faktorů II, V, VII, X a I v lidské citrátové plazmě.

Dvě velikosti balení:

K5024 – 10 x 5 ml.

K5025 – 10 x 10 ml.

Tyto reagencie jste v minulosti mohli najít jako MRX943.

Katalogové číslo
K5024, K5025

Název produktu

MRX PT Quick

Výrobce
Nordic Biomarker

Dokumenty

Příbalové letáky

K5024, K5025 PT Quick 09_22

Bezpečnostní listy

K5024, 25 MRX PT Quick 07_22