HEMOCLOT Protein S

Souprava pro stanovení hladiny proteinu S v lidské citrátové plazmě koagulační metodou. Dvě velikosti balení – 3×1 ml a 3×2 ml.

Katalogové číslo
CK041K, CK042K

Název produktu
HEMOCLOT Protein S

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty
CK041K HEMOCLOT Protein S 10_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 10_2020

CK042K HEMOCLOT Protein S 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020

CK041-42K HEMOCLOT Protein S 01_21 Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 01_2021