BIOPHEN Protein S

Protein S (PS) je glykoprotein závislý na vitamínu K a je syntetizován převážně v játrech. Jeho koncentrace je obyčejně kolem 25μg/ml. Asi 40% (10μg/ml) je ve volné formě a 60% (15 μg/ml) je v oběhovém řečišti vázáno jako nekovalentní komplex s C4b-BP. Rovnováha mezi těmito formami hraje důležitou roli, protože jenom volný Protein S funguje jako kofaktor aktivovaného Proteinu C při antikoagulační aktivitě.

Soupravy pro stanovení hladiny Proteinu S v lidské plazmě několika různými metodami.

HEMOCLOT Protein S je koagulační metoda pro stanovení aktivity PS v plazmě. Jsou k dispozici dvě velikosti balení – 3×1 ml a 3×2 ml.

ZYMUTEST Free Protein S (II) je ELISA metoda pro kvantitativní měření volného Proteinu S ve vzorku.

ZUMTEST Total Protein S je ELISA metoda pro kvantitativní stanovení veškerého Proteinu S – volného i v komplexu.

LIAPHEN Free Protein S je tubidimetrická metoda pro měření volného Proteinu S.

Katalogové číslo
CK041K, CK042K

RK015B

RK021A

120004

Název produktu
HEMOCLOT Protein S

ZYMUTEST Free Protein S (II)

ZYMUTEST Total Protein S

LIAPHEN Free Protein S

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

Bezpečnostní listy

RK015B ZYMUTEST Free Protein S II 06_23

RK021A ZYMUTEST Total Protein S 06_23

Příbalové letáky