HEMOCLOT VII+X

HEMOCLOT™ VII+X souprava je koagulační metoda používající tromboplastin s vápníkem pro in vitro kvantitativní měření aktivity Faktoru VII+X (FVII+X) v lidské citrátové plazmě.

Jsou k dispozici dvě velikosti balení:

CK051K – 6 x 1 ml.

CK051L – 20 x 1 ml.

Katalogové číslo:

CK051K, CK051L

Název produktu:

HEMOCLOT VII+X

 

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

CK051KL HEMOCLOT FVII-X 04_21 Typ: Příbalový leták, Aktualizace: 04_2021

CK051KL HEMOCLOT VII-X 12_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace:  12_2020