Biophen DTI

Katalogové číslo
220202

Název produktu
Biophen DTI

Popis
Chromogenní reagencie určená ke stanovení přímých inhibitorů thrombinu (Dabigatran, Hirudin a další) v lidské citrátové plazmě. Výhodou oproti dříve uvedené reagencii koagulační (Hemoclot Thrombin Inhibitors) je v tom, že obsahuje heparin neutralizující substanci a lze ji tedy použít i pro měření heparinizovaných vzorků (kanyly atp.). Ke kalibraci je k dispozici dvojí typ kalibrátorů – pro nízké a vysoké rozmezí hodnot pro Dabigatran a Hirudin. Stejně tak je k dispozici i kontrolní materiál celkem na 4 úrovních.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

220202 BIOPHEN DTI 04_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_2021

220202 BIOPHEN DTI 06_21 Typ:  bezpečnostní list, Aktualizace: 06_2021