BIOPHEN Antitrombin

Chromogenní metody anti-Xa a anti-IIa pro stanovení antitrombinu v lidské plazmě.

221102, 221105 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). Lyofilizovaná reagencie ve dvou velikostních variacích.

221111 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). Tekuté reagencie.

221122 – Chromogenní test pro in vitro kvantitativní stanovení aktivity antitrombinu (AT) v lidské citrátové plazmě nebo jiném prostředí s přebytkem heparinu. Ke stanovené se používá Anti-IIa metoda, manuální nebo automatizovaná. Lyofilizováno.

221123, 127 – Tekutá reagencie pro stanovení aktivity antitrombinu chromogenní metodou na principu eliminace FXa (anti-Xa). V reagencii je použit lidský faktor Xa. Jsou dostupná dvě velikostní balení. Kat. č. 221123 obsahuje 3 lahvičky po 3 ml od každé reagencie, kat.č. 221127 obsahuje 4 lahvičky po 7,5 ml od každé reagencie.

Katalogové číslo
221102,  221105, 221111, 221122, 221123, 221127

Název produktu
BIOPHEN Antithrombin 2.5, BIOPHEN Antithrombin 5, BIOPHEN AT (LRT), BIOPHEN AT Anti-IIa, Biophen AT-(h)-Xa LRT

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

Příbalové letáky:

221102-105 Biophen Antithrombin 05_21

221111 BIOPHEN AT (LRT) 24062014

221122 AT Anti-IIa 06_2017

221123-127 BIOPHEN AT anti-(h)-Xa LRT 01_21

Bezpečnostní listy

221102,105 Biophen AT 2,5_5 07_22

221111 BIOPHEN At LRT 11_20

221122 BIOPHEN AT (Anti-IIa) 10_20

221123 Biophen AT anti(h)Xa LRT 08_23

221127 Biophen AT anti(h)Xa LRT 10_20