BIOPHEN Antithrombin

Katalogové číslo
221102,  221105, 221111, 221122

Název produktu
BIOPHEN Antithrombin 2.5, BIOPHEN Antithrombin 5, BIOPHEN AT (LRT), BIOPHEN AT Anti-IIa

Popis
221102, 221105 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). Lyofilizovaná reagencie ve dvou velikostních variacích.

221111 – Chromogenní test pro stanovení hladiny antitrombinu v lidské citrátové plazmě za použití metody anti Xa (bovinní FX). Tekuté reagencie.

221122 – Chromogenní test pro in vitro kvantitativní stanovení aktivity antitrombinu (AT) v lidské citrátové plazmě nebo jiném prostředí s přebytkem heparinu. Ke stanovené se používá Anti-IIa metoda, manuální nebo automatizovaná. Lyofilizováno.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221102-105 Biophen Antithrombin 01_19 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 01_2019

221111 BIOPHEN AT (LRT) 24062014 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 06_2014

221122 AT Anti-IIa 06_2017 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 06_2017

221102 Biophen AT 10_20 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 10_2020

221105 Biophen AT 10_20 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 10_2020

221111 BIOPHEN At LRT 11_20 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 11_2020

221122 BIOPHEN AT (Anti-IIa) 10_20 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 10_2020