BIOPHEN Protein C

Katalogové číslo
221205, 221211, CK031K, CK032K, RK027A

Název produktu
BIOPHEN Protein C 5, BIOPHEN Protein C (LRT) HEMOCLOT Protein C, ZYMUTEST Protein C

Popis
221205 – Chromogenní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě. Lyofilizovaná reagencie.

221211 – Chromogenní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě. Tekutá reagencie.

CK031K, CK032K – Kvantitativní stanovení Proteinu C v lidské citrátové plazmě koagulační metodou. Je nutné počítat s interferencemi LA a vysokých hladin FVIII. 3 lahvičky po 1 (CK031K) a 2 (CK032K) ml.

RK027A – ELISA souprava pro stanovení Proteinu C v plazmě.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

221205 Biophen Protein C 5 04_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_2021

221211 Biophen Protein C LRT 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021

CK031K-32K HEMOCLOT Protein C 02_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 02_2021

RK027A PC 07_20 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 07_2020

221205 BIOPHEN Protein C 5 10_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 10_2020

221211 BIOPHEN Protein C LRT 10_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 10_2020

CK031K-32K HEMOCLOT Protein C 06_21 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 06_2021

RK027A ZYMUTEST Protein C 10_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 10_2020