Rivaroxaban Kalibrační Plasmy

Kalibrační plazmy pro chromogenní testy anti Xa (BIOPHEN DiXaI, kat.č. 221030 nebo Biophen Heparin LRT, kat.č. 221011, 2211013) určené k měření koncentrace Rivaroxabanu v lidské plazmě. K dispozici je kalibrátor pro hodnoty 50 – 500 ng/ml a nízký kalibrátor pro hodnoty mezi 0 – 125 ng/ml (low range). Test kalibrovaný na nízký kalibrátor má menší ředění vzorku.

Katalogové číslo
222701, 226001

Název produktu
Biophen Rivaroxaban Calibrator, Biophen Rivaroxaban Calibrator Low

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

222701-226001 Biophen Rivaroxaban Calibrator 09_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_2018