Rivaroxaban Kalibrační Plasmy

Katalogové číslo
222701, 226001

Název produktu
Biophen Rivaroxaban Calibrator, Biophen Rivaroxaban Calibrator Low

Popis
Kalibrační plazmy pro chromogenní testy anti Xa (BIOPHEN DiXaI, kat.č. 221030 nebo Biophen Heparin LRT, kat.č. 221011, 2211013) určené k měření koncentrace Rivaroxabanu v lidské plazmě. K dispozici je kalibrátor pro hodnoty 50 – 500 ng/ml a nízký kalibrátor pro hodnoty mezi 0 – 125 ng/ml (low range). Test kalibrovaný na nízký kalibrátor má menší ředění vzorku.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

222701-226001 Biophen Rivaroxaban Calibrator 09_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_2018

222701 Biophen Rivaroxaban plasma Calibrator 11_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace:  11_2021
226001 Biophen Rivaroxaban Calibrator Low 11_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace:  11_2020