Rivaroxaban Kontrolní a Kalibrační Plasmy

Kontrolní a kalibrační plazmy pro měření hladiny Rivoraxabanu v plazmě.

Kalibrační plazmy pro chromogenní testy anti Xa (BIOPHEN DiXaI – 221030 nebo BIOPHEN Heparin LRT – 221011, 2211013) určené k měření koncentrace Rivaroxabanu v lidské plazmě. K dispozici je kalibrátor pro hodnoty 50 – 500 ng/ml a nízký kalibrátor pro hodnoty mezi 0 – 125 ng/ml (low range). Test kalibrovaný na nízký kalibrátor má menší ředění vzorku.

Kontrolní plazmy se stanovenou koncentrací Rivaroxabanu. Slouží ke kontrole metod stanovujících hladinu léku, pokrývají rozsah koncentrací běžně dosahovaných při terapii – od 25 ng/ml až 300 ng/ml.

Reagencie jsou klasifikovány jako IVDR-C.

Katalogové číslo
222701, 226001

224501, 225101

Název produktu
Biophen Rivaroxaban Calibrator (222701), Biophen Rivaroxaban Calibrator Low (226001)

Biophen Rivaroxaban Control Plasma (224501), Biophen Rivaroxaban Control Low (225101)

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

Příbalové letáky: