Dabigatran Kalibrační Plazmy

Katalogové číslo
222801, 222901

Název produktu
Biophen Dabigatran Calibrator, Biophen Dabigatran Calibrator Low

Popis
Kalibrační plazmy pro reagencii CK002K/L nebo 220202 pro stanovení koncentrace dabigatranu v plazmě anti-IIa metodou (koagulační nebo chromogenní). Oba kalibrátory jsou optimalizovány pro reagencie Hyphen-BioMed. Pokrývají rozmezí od velmi nízkých hladin Dabigatranu až k hodnotám typickým pro předávkování léku.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

222801-901 Dabigatran Calibrator 01_19 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2019

222801 Biophen Dabigatran Plasma Calibrator 11_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11_2020
222901 Biophen Dabigatran Plasma Calibrator Low 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020