Dabigatran Kontrolní a Kalibrační Plazmy

Soupravy kontrolních a kalibračních plazem pro měření Dabigatranu anti-IIa metodou (BIOPHEN DTI a HEMOCLOT Thrombin Inhibitors) v lidské citrátové plazmě.

Kalibrační plazmy pro reagencii CK002K/L nebo 220202 pro stanovení koncentrace Dabigatranu v plazmě anti-IIa metodou (koagulační nebo chromogenní). Oba kalibrátory pokrývají rozmezí od velmi nízkých hladin Dabigatranu až k hodnotám typickým pro předávkování léku.

Kontrolní plazmy pro měření Dabigatranu. Jsou k dispozici kontroly pro standartní nastavení testu (224701) a kontroly pro nastavení testu vhodné pro měření nízkých koncentrací (225001). Celkem jsou k dispozici kontrolní plazmy na čtyřech hladinách koncentrace Dabigatranu.

Katalogové číslo
222801, 222901

224701, 225001

Název produktu
BIOPHEN Dabigatran Calibrator (222801), BIOPHEN Dabigatran Calibrator Low (222901)

BIOPHEN Dabigatran Control Plasma (224701), BIOPHEN Dabigatran Control Low (225001)

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

Příbalové letáky:

222801-901 Dabigatran Calibrator 05_22 

224701-5001 Dabigatran Control 01_19