Dabigatran Plasma Calibrator

Katalogové číslo
222801, 222901

Název produktu
Biophen Dabigatran Calibrator, Biophen Dabigatran Calibrator Low

Popis
Kalibrační plazmy pro reagencii CK002K/L nebo 220202 pro stanovení koncentrace dabigatranu v plazmě anti-IIa metodou (koagulační nebo chromogenní). Oba kalibrátory jsou optimalizovány pro reagencie Hyphen-BioMed. Pokrývají rozmezí od velmi nízkých hladin Dabigatranu až k hodnotám typickým pro předávkování léku.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

222801 Dabigatran Plasma Calibrator 03_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 03_18

222901 Dabigatran Plasma Calibrator Low 27112014 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 11_14

222801 Biophen Dabigatran Plasma Calibrator 06_19  Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  06. 2019
222901 Biophen Dabigatran Calibrator Low 25062015.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 25. 06. 2015