Found 3 search results for keyword: Turbid

Liaphen vWF:Ag

LIAPHEN vWF:Ag souprava je určena pro imunoturbidimetrické stanovení antigenu von Willebrandova faktoru (vWF:Ag) v lidské citrátové plazmě při použití manuální nebo automatizované metody. Reagencie jsou v tekuté formě, připraveny k použití. Katalogové číslo 120206 Název produktu Liaphen vWF:Ag Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 120206 Liaphen vWF Ag 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021 120206 LIAPHEN vWF Ag 12_22 Typ:  …

Pokračovat ve čtení »

D-Dimer reagencie a kalibrátor

Souprava pro kvantitativní stanovení D Dimeru v plazmě imunoturbidimetrickou metodou a příslušné kalibrační plazmy. K5011 – Green D-Dimer. Detekční rozmezí 500 – 700 nm. K5034 – Red D-Dimer. Detekční rozmezí 600 – 800 nm. K5035 – Blue D-Dimer. Detekční rozmezí 400 – 600 nm. K5012 – D-Dimer DDU kalibrátor. K5045 – D-Dimer FEU kalibrátor. Tyto reagencie jste mohli …

Pokračovat ve čtení »

LIAPHEN AT

Latexová souprava pro stanovení antigenu antitrombinu turbidometrií. Tekutá reagencie. Katalogové číslo 120002 Název produktu LIAPHEN AT Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 120002-08 Liaphen AT 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021 120002-008 LIAPHEN AT 07_22 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 07_2022