Liaphen vWF:Ag

LIAPHEN vWF:Ag souprava je určena pro imunoturbidimetrické stanovení antigenu von Willebrandova faktoru (vWF:Ag) v lidské citrátové plazmě při použití manuální nebo automatizované metody. Reagencie jsou v tekuté formě, připraveny k použití.

Katalogové číslo

120206

Název produktu

Liaphen vWF:Ag

Výrobce

Hyphen-BioMed

Dokumenty

120206 Liaphen vWF Ag 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021

120206 LIAPHEN vWF Ag 12_22 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno: 12_2022