LIAPHEN AT

Katalogové číslo
120002

Název produktu
LIAPHEN AT

Popis
Latexová souprava pro stanovení antigenu antitrombinu. Tekutá reagencie.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

120002-08 Liaphen AT 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021

120002-008 LIAPHEN AT 02_21 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 02_2021