HEMOCLOT Quanti V-L

Katalogové číslo
Reagencie CK065K, kalibrátor 222401, kontrola 223405

Název produktu
HEMOCLOT Quanti V-L, kalibrátor a kontrolní materiál

Popis
Koagulační metoda kvantitativního stanovení aktivity Faktoru V Leiden(FVL) v lidské citrátové plazmě prostřednictvím jeho rezistence na působení aktivovaného Proteinu C (APC). V přítomnosti Faktoru V Leiden je prodloužení koagulačního času nepřímo úměrné jeho koncentraci. Normální Faktor V není měřen. Test je kalibrován a výsledkem je hladina FVL v %.  K dispozici je specifický kalibrátor pro tuto metodu a kontrolní plazma s přítomností FVL. Jako negativní kontrolu lze použít  Biophen Normal Control Plasma kat.č. 223201.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK065K HEMOCLOT Quanti V-L 07_15 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 07_15
222401 Biophen V-L Calibrator 02072015.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02. 07. 2015
223405 Biophen Act PC-r Control Plasma 25062015.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 25. 06. 2015