HEMOCLOT Quanti V-L

Katalogové číslo
Reagencie CK065K, kalibrátor 222401, kontrola 223405

Název produktu
HEMOCLOT Quanti V-L, kalibrátor a kontrolní materiál

Popis
Koagulační metoda kvantitativního stanovení aktivity Faktoru V Leiden(FVL) v lidské citrátové plazmě prostřednictvím jeho rezistence na působení aktivovaného Proteinu C (APC). V přítomnosti Faktoru V Leiden je prodloužení koagulačního času nepřímo úměrné jeho koncentraci. Normální Faktor V není měřen. Test je kalibrován a výsledkem je hladina FVL v %.  K dispozici je specifický kalibrátor pro tuto metodu a kontrolní plazma s přítomností FVL. Jako negativní kontrolu lze použít  Biophen Normal Control Plasma kat.č. 223201.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK065K HEMOCLOT Quanti V-L 07_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 07_2020
222401 Biophen V-L Cal (undiluted) 07_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 07_2020
223405 Biophen Act. PC-r control plasma 07_20  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 07_2020
CK065K Quanti VL_v1_2020-02 Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 02_2020
222401 Biophen V-L Plasma Calibrator 12_19 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  12_2019
223405 Biophen V-L Control Plasma 12_19 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  12_2019