HEMOCLOT Quanti V-L

Koagulační metoda kvantitativního stanovení aktivity Faktoru V Leiden(FVL) v lidské citrátové plazmě prostřednictvím jeho rezistence na působení aktivovaného Proteinu C (APC). V přítomnosti Faktoru V Leiden je prodloužení koagulačního času nepřímo úměrné jeho koncentraci. Normální Faktor V není měřen. Test je kalibrován a výsledkem je hladina FVL v %.  K dispozici je specifický kalibrátor pro tuto metodu a kontrolní plazma s přítomností FVL. Jako negativní kontrolu lze použít  Biophen Normal Control Plasma kat.č. 223201.

Katalogové číslo
Reagencie CK065K, kalibrátor 222401, kontrola 223405

Název produktu
HEMOCLOT Quanti V-L, kalibrátor a kontrolní materiál

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK065K HEMOCLOT Quanti V-L 12_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 12_2020
222401 Biophen V-L Cal (undiluted) 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020
223405 Biophen Act. PC-r control plasma 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020
CK065K Quanti VL_v2_2021-01 Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 01_2021
222401_V-L Plasma Calibrator_v2_2021-01 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  01_2021
223405 Biophen V-L Control Plasma 03_22 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  03_2022