Edoxaban Kontrolní a Kalibrační Plazmy

Kalibrační a kontrolní plazmy pro stanovení hladiny edoxabanu v lidské plazmě anti-Xa metodou.

225401, 225501 – Kontrolní materiál určený ke kontrole testů na kvantitativní stanovení hladiny edoxabanu v plazmě.  K dispozici jsou dvě soupravy. Obě soupravy obsahují vždy 2 sady kontrol na dvou různých hladinách edoxabanu – každá sada má 6 lahviček. Po rekonstituci je objem kontrol 1 ml. Hladiny jsou přibližně 25 ng/ml a 75 ng/ml (225401) a 150 ng/ml a 300 ng/ml (225501) a vždy jsou přesně uvedeny v letáku přiloženém v soupravě.

Obě soupravy jsou dostupné i v polovičním balení (2x3x1 ml)

226401, 226501 – Kalibrátory pro stanovení hladiny edoxabanu anti-Xa metodou. Umožňují přesné stanovení hladin léku od 0 ng/ml do cca 500 ng/ml. Pro nižší hladiny je vhodný kalibrátor 226401 s rozsahem do 100 ng/ml, pro vyšší hladiny pak kalibrátor 226501. V balení jsou 4 sady o 3 hladinách edoxabanu. K dispozici je i poloviční balení.

Jsou optimalizovány pro reagencie na stanovení anti-Xa aktivity výrobce Hyphen-BioMed (BIOPHEN DiXal  – 221030 a BIOPHEN Heparin LRT – 221011, 221013, 221015).

Kalibrační a kontrolní plazmy mají přiřazenou třídu nebezpečnosti IVDR-C.

Katalogové číslo

225401, 225501

226401, 226501

Název

225401 – BIOPHEN Edoxaban Control Low,  225501 – BIOPHEN Edoxaban Control

226401 – BIOPHEN Edoxaban Calibrator Low, 226501 – BIOPHEN Edoxaban Calibrator

Výrobce

Hyphen-BioMed

Dokumenty

Příbalové letáky:

 

225401-501 Edoxaban Control 08_23

226401-501 Biophen Edoxaban Calibrator 08_23