Edoxaban Kalibrační Plazmy

Katalogové číslo

226401, 226501

Název

226401 – BIOPHEN Edoxaban Calibrator Low, 226501 – BIOPHEN Edoxaban Calibrator

Výrobce

Hyphen-BioMed

Popis

Kalibrátory pro stanovení hladiny edoxabanu anti-Xa metodou. Umožňují přesné stanovení hladin léku od 0 ng/ml do cca 500 ng/ml. Pro nižší hladiny je vhodný kalibrátor 226401 s rozsahem do 100 ng/ml, pro vyšší hladiny pak kalibrátor 226501. V balení jsou 4 sady o 3 hladinách edoxabanu. K dispozici je i poloviční balení.

Jsou optimalizovány pro reagencie na stanovení anti-Xa aktivity výrobce Hyphen-BioMed.

Dokumenty

Příbalové letáky:

226401-501 Biophen Edoxaban Calibrator 09_18

Bezpečnostní listy:

226401 Edoxaban Calibrator Low 11_20

226501 Edoxaban Calibrator 11_20