BIOPHEN Kontrolní a Kalibrační plazmy

Kontrolní plazmy a kalibrátor s atestem pro měření aktivity:  Fibrinogenu, a2-Antiplasminu, AT, Faktorů II, V, VII, VII+X, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, Plasminogenu, PC a PS a měření antigenu: Fibrinogenu, AT, PC, Volného PS a vWF:AG.

Kontrolní plazmy mají atestovanou hladinu pro měření PT/INT/ % a aPTT.

BIOPHEN Abnormal Control Plasma a BIOPHEN Normal Control Plasma jsou testovány na nepřítomnost Lupus Anticoagulans a mohou být použity jako negativní kontroly.

BIOPHEN Normal Control Plasma kontroly jsou testovány na nepřítomnost resistence na aktivovaný Protein C (act PC-r). Pokud je provedeno měření aPTT s nebo bez aktivovaného Proteinu C (APC), získaný poměr (aPTT + APC/aPTT) je ≥ 2,00. Pokud je
pro testování použit Hemoclot Quanti VL souprava (CK065K) od HYPHEN BioMed, předpokládaná hodnota je <10% FVL.

Katalogové číslo

222101

223201

223301

Název produktu

BIOPHEN Plasma Calibrator

BIOPHEN Normal Control Plasma

BIOPHEN Abnormal Control Plasma

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

Příbalové letáky

222101 BIOPHEN Plasma Calibrator 11_21

223201 Normal Control Plasma 11_21

223301 BIOPHEN Abnormal Control Plasma 11_21

Bezpečnostní listy

222101 Biophen Plasma Calibrator 11_20

223201 Biophen Normal control plasma 11_20

223301 Biophen Abnormal control plasma 11_20