Apixaban Kalibrační Plazmy

Kalibrační plazmy k stanovení koncentrace Apixabanu v plazmě, 4 sady po 3 kalibrátorech.

Kalibrátor 226201 má rozsah 0 – 700 ng/ml.

Kalibrátor 226101 má rozsah 0 – 120 ng/ml.

Oba kalibrátory jsou určeny k použití s reagencií Biophen DiXaI nebo Biophen Heparin LRT. Vzhledem k detekčnímu rozhraní obou souprav je při použití nízkého kalibrátoru potřeba použít test s menším ředěním vzorku.

Oba kalibrátory jsou dostupné též v polovičním balení – tedy 2 sady po 3 kalibrátorech.

Katalogové číslo:

226201, 226101

Název produktu:

226201 – Biophen Apixaban Calibrator

226101 – Biophen Apixaban Calibrator Low

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

226101 Biophen Apixaban Calibrator Low 11_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11_2020

226201 Biophen Apixaban Calibrator 11_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11_2020

226101-226201 Biophen Apixaban Calibrator 09_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_2018