ZYMUTEST ACA-APA IgG, IgM

ELISA souprava pro kvantitativní stanovení antikardiolipinových protilátek typu IgG (RK029A) a IgM (RK029B).

Katalogové číslo
RK029A, RK029B

Název produktu
ZYMUTEST ACA-APA IgG, ZYMUTEST ACA-APA IgM

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

RK029A ZYMUTEST ACA-APA IgG 12_20 Typ: bezpečnostní list, Aktualizace: 12_2020

RK029B ZYMUTEST ACA-APA IgM 12_20 Typ: bezpečnostní list, Aktualizace: 12_2020

RK029A ZYMUTEST ACA-APA IgG 10_16 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 10_2016
RK029B ZYMUTEST ACA-APA IgM 10_16 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 10_2016