ZYMUTEST ACA-APA IgG

ELISA souprava pro kvantitativní stanovení antikardiolipinových protilátek typu IgG.

Katalogové číslo
RK029A

Název produktu
ZYMUTEST ACA-APA IgG

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

RK029A ZYMUTEST ACA-APA IgG 08_23 Typ: bezpečnostní list Aktualizace: 08_2023

RK029A ZYMUTEST ACA-APA IgG 11_22 Typ: příbalový leták  Aktualizace: 11_2022