Ristocetin

Ristocetin pro agregační stanovení von Willebrandova faktoru kvantitativně (s použitím lyofilizovaných trombocytů kat.č.  AG006 – RiCo) nebo pro stanovení agregace trombocytů po indukci ristocetinem (RIPA) . Koncentrace Ristocetinu je 15 mg/ml po rekonstituci 0,5 ml destilované vody (dle příbalového letáku).

Katalogové číslo:

AG004K

Název produktu:

Ristocetin

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

AG004K Ristocetin 10_21 Typ:  příbalový leták  Aktualizace: 10_2021

AG004K Ristocetin 11_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace: 11_2021