Ristocetin

Katalogové číslo:

AG004K

Název produktu:

Ristocetin

Popis:

Ristocetin pro agregační stanovení von Willebrandova faktoru kvantitativně (s použitím lyofilizovaných trombocytů kat.č.  AG006 – RiCo) nebo pro stanovení agregace trombocytů po indukci ristocetinem (RIPA) . Koncentrace Ristocetinu je 15 mg/ml po rekonstituci 0,5 ml destilované vody (dle příbalového letáku).

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

AG004K Ristocetin 08_17 Typ:  příbalový leták  Aktualizace:  08_2017

AG004K Ristocetin 12_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace:  12_2020