Pufr – prášek

Pufr v prášku, rozpuštěním v 1 litru destilované vody lze získat 1 litr pufru o uvedeném pH.

Katalogové číslo
pH 6,8 – 363568-0000, pH 7,0 – 361600-0000, pH 7,2 – 363572-0000

Název produktu
Pufr o pH 6,8 prášek, Pufr o pH 7,0 prášek, Pufr o pH 7,2 prášek

Výrobce
RAL Diagnostics

Dokumenty

361600 pufr o pH=7.0 pulv 02_21  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02_2021

363568 pufr o pH=6.8 pulv 02_21  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02_2021
363572 pufr o pH=7.2 pulv 02_21  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02_2021
Pufr prášek Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 20. 02. 2016