Přístroje

Barvicí automat Dagatron

  Technické parametry:

Počet obarvených skel: 1 – 10 (s přídavným rotorem 1 – 20) najednou

Spotřeba reagencií:  1,2 – 2,0 ml na jedno sklo

Více variant barvicích protokolů:

Gramovo barvení

Ziehl-Nielsenovo barven9

Fluorescenční barvcení

Kinyoun

May-Grunwald – Giemsa nebo Wright