«

»

Čvn 30

Novinky z Hyphen-BioMed

Rozšiřujeme paletu testů zaměřených na kontrolu antikoagulační léčby. Máme k dispozici testy (včetně kalibrátorů a kontrolního materiálu) pro kvantitativní stanovení hladiny Dabigatran-etexilátu (Pradaxa),  Rivaroxabanu (Xarelto) a Apixabanu (Eliquis) v plazmě. Další novinkou je souprava pro koagulační stanovení aktivity Proteinu S v plazmě s velmi dobrou stabilitou a nová řada agregačních induktorů pro světelnou agregometrii. Podrobnější informace o produktech jsou uvedeny v příbalových letácích v dokumentaci (použijte okénko vyhledávače).