Lyofilizované trombocyty pro agregační vyšetření

Katalogové číslo:

AG006K

Název produktu:

Lyofilizované trombocyty

Popis:

Lyofilizované trombocyty pro agregační stanovení vWF (metodou RiCo).

Obsahuje 3 lahvičky lyofilizovaných trombocytů a 3 lahvičky diluentu. Po rekonstituci je objem každé lahvičky 5 ml.

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

AG006K Lyofilizované destičky 06_21 Typ:  příbalový leták   Aktualizace: 06_2021

AG006K Lyofilizované destičky 11_21 Typ: bezpečnostní list  Aktualizace: 11_2021