Lyofilizované trombocyty pro agregační vyšetření

Katalogové číslo:

AG006K, AG006A

Název produktu:

Lyofilizované trombocyty

Popis:

Lyofilizované trombocyty pro agregační stanovení vWF (metodou RiCo). Jsou k dispozici ve dvou velikostních baleních:

AG006A – obsahuje 1 lahvičku lyofilizovaných trombocytů, diluent (Tris pufr s NaCl) není v balení obsažen. Po rekonstituci je objem 5 ml

AG006K – obsahuje 3 lahvičky lyofilizovaných trombocytů a 3 lahvičky diluentu. Po rekonstituci je objem každé lahvičky 5 ml.

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

AG006K Lyofilizované destičky 08_17 Typ:  příbalový leták   Aktualizace:   08_2017

AG006A Lyofilizované destičky 08_17 Typ:  příbalový leták    Aktualizace:   08_2017

AG006AK Lyofilizované destičky 05_21 Typ: bezpečnostní list  Aktualizace:  05_2021