LIAPHEN Fibrinogen

Katalogové číslo
120102

Název produktu
LIAPHEN Fibrinogen

Popis
Souprava na principu latex-immunoassay ke stanovení Fibrinogenu jako antigenu. Pro ředění vzorku je výrobcem doporučen pufr AR005 A (1×50 ml) , AR005K (3×50 ml) nebo AR005L (4×20 ml) ev. Imidazol pufr AR021 A,K,L.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty: 

reagencie

120102 Liaphen Fibrinogen 07_05_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 05_18

120102 LIAPHEN Fibrinogen 7_7_15.pdf    Typ:  bezpečnostní list    Aktualizace:  07. 07. 2015

pufry – příbalové letáky

AR005AK-Tris NaCl buffer 06_17

AR005L-Tris NaCl buffer 06_17

AR021AKL – Imidazole 02_18

pufra – bezpečnostní listy

AR021AKL Imidazol pufr 12_16 AR005AKL Tris-NaCl pufr s albuminem pH 7,4 03_17

AR021AKL Imidazol pufr 12_16