Kit Myeloperoxidase

Katalogové číslo
361610-0000

Název produktu
Kit Myeloperoxidase

Popis
Souprava pro barvení preparátů k detekci přítomnosti myeloperoxidázy v buňkách.

Výrobce
Réactifs RAL

Dokumenty
361610 Kit myeloperoxidázy  Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 01_2021

310850 Formalin-etanol 01_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  01_2021

320750 Alphanaphtol solution 01_21  Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  01_2021

361800 Pyronin 0,2 01_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  01_2021

300980 Peroxid vodíku 01_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  01_2021

361620 Mayer Hematoxylin 01_21 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  01_2021