Kit Myeloperoxidáza

Souprava pro barvení preparátů k detekci přítomnosti myeloperoxidázy v buňkách.

Katalogové číslo
361610-0000

Název produktu
Kit Myeloperoxidase

Výrobce
Réactifs RAL

Dokumenty
361610 Kit myeloperoxidázy  Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 01_2021

361610 Myeloxyperoxidase kit 08_22 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  08_2022