Imidazolový pufr

Katalogové číslo
AR021B, AR021K, AR021L, AR021M, AR021N

Název produktu
Imidazolový pufr

Popis
Dle velikosti balení jsou k dispozici: AR021B 1×15 ml, AR021K 3×25 ml, AR021L 12×25 ml, AR021M 3×15 ml, AR021N 12×15 ml. Používá se jako diluent pro reagencie – zejména Hbphen-BioMed, ale i Medirox a další.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

AR021KLBMN – Imidazole 01_21 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  01_2021
AR021KLBMN Imidazol pufr 05_21 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 05_2021