Imidazolový pufr

Katalogové číslo
AR021

Název produktu
Imidazolový pufr

Popis
Dle velikosti balení jsou k dispozici: AR021A 1×25 ml, AR021K 3×25 ml, AR021L 12×25 ml. Používá se jako diluent pro reagencie – zejména Hbphen-BioMed, ale i Medirox a další.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

 AR021A,K,L Imidazolový pufr 2014 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  26. 06. 2014
AR021 Imidazol Buffer 01102015  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 01. 10. 2015