Imidazolový pufr

Používá se jako diluent pro reagencie – zejména Hbphen-BioMed, ale i další výrobce.

Dle velikosti balení jsou k dispozici: AR021B 1×15 ml, AR021K 3×25 ml, AR021L 12×25 ml, AR021M 3×15 ml, AR021N 12×15 ml.

Katalogové číslo
AR021B, AR021K, AR021L, AR021M, AR021N

Název produktu
Imidazolový pufr

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

AR021BKLMN – Imidazole 03_22 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  03_2022
AR021KLBMN Imidazol pufr 08_23 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 08_2023