HEMOCLOT Thrombin Time

Katalogové číslo
CK011K, CK011L

CK012K

Název produktu
HEMOCLOT Thrombin Time 6×2 (CK011K) nebo 6×8 ml (CK011L)

HEMOCLOT Trombin Time LRT

Popis
Reagencie pro stanovení Thrombinového času.

CK011K/L Lyofilizovaná reagencie. Po rozpuštění stanoveným objemem je koncentrace thrombinu kolem 1.0 NIH/ml.

CK012K je tekutá reagencie připravená k použití.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK011K_L Hemoclot Thrombin Time 09_17 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 09_17
CK012K_L Hemoclot Thrombin Time LRT 05_20 Typ: Bezpečnostní list, Aktualizováno: 05_20
23_011K-011L_HEMOCLOT TT_v1_2019-10  Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 10. 2019
CK012K Thrombin Time LRT 08_19 Typ: Příbalový leták, Aktualizováno: 08_19