HEMOCLOT Thrombin Time

Katalogové číslo
CK011K, CK011L

Název produktu
HEMOCLOT Thrombin Time 6×2 (CK011K) nebo 6×8 ml (CK011L)

Popis
Lyofilizovaná reagencie pro stanovení Thrombinového času. Po rozpuštění stanoveným objemem je koncentrace thrombinu kolem 1.0 NIH/ml.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK011K_L Hemoclot Thrombin Time 09_17 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 09_17
23_011K-011L_HEMOCLOT TT_v1_2019-10  Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 10. 2019