HEMOCLOT Trombinový čas

Reagencie pro stanovení Trombinového času.

CK011K/L Lyofilizovaná reagencie. Po rozpuštění stanoveným objemem je koncentrace thrombinu kolem 1.0 NIH/ml.

CK012K je tekutá reagencie připravená k použití.

Katalogové číslo
CK011K, CK011L

CK012K

Název produktu
HEMOCLOT Thrombin Time 6×2 (CK011K) nebo 6×8 ml (CK011L)

HEMOCLOT Trombin Time LRT

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK011K-011L_HEMOCLOT Thrombin Time (T.T.)_v5 – 03_24 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 03_2024
CK012K_L Hemoclot Thrombin Time LRT 12_20 Typ: Bezpečnostní list, Aktualizováno: 12_2020
CK011K-L Thrombin Time 02_22 Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 02_2022
CK012K Thrombin Time LRT 02_22 Typ: Příbalový leták, Aktualizováno: 02_2022