HEMOCLOT Thrombin Inhibitors

Katalogové číslo
CK002K, CK002L

Název produktu
HEMOCLOT Thrombin Inhibitors

Popis
Souprava pro stanovení koncentrace přímých inhibitorů thrombinu v plazmě – určeno pro hirudin, dabigatran, argatroban. Pro dabigatran jsou doporučována výrobcem dvě různá nastavení v závislosti na očekávané koncentraci léku v plazmě. Jsou tak zpřesněny výsledky v oblasti nižších koncentrací – důležité zejména pro posouzení krvácivého rizika při akutní chirurgii, úrazech a podobně.

CK002K – 3 x 1 ml.

CK002L – 3 x 2,5 ml.

Výrobce
Hyohen-BioMed

Dokumenty

CK002KL HEMOCLOT Thrombin inhibitors 07_19 Typ:  příbalový leták  Aktualizováno:  07_2019

CK002K_L Hemoclot Thrombin Inhibitor 12_20  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 12_2020