DOAC – Stop

DOAC-Stop je výrobek, který je schopen v citrátové plazmě neutralizovat vliv všech v současné době používaných přímých inhibitorů koagulace (anti-IIa i anti-Xa).  Umožní tedy vyšetření speciálních koagulačních testů bez nutnosti přerušení antikoagulační léčby a rychlou diferenciální diagnostiku při řešení prodloužených globálních koagulačních testů. Velmi rychlá vazba přímých inhibitorů (během 5 minut u koncentrace inhibitoru do 2000 ng/ml) tedy umožní i rychlé rozhodování při urgentních požadavcích nebo během pohotovostní služby. Heparin ve vzorku není preparátem inhibován.

K dispozici je balení po 100 tabletách (viz obrázek), nebo balení po 5 tabletách.

Katalogové číslo:

X9904

Výrobce:

Haematex Research

Dokumentace:

DOAC stop cz 07_23 Typ: příbalový leták,   Aktualizace 07_2023

X9904 DOAC Stop 02_23 Typ:  bezpečnostní list   Aktualizace: 02_2023