CEPHEN

Katalogové číslo
CK515L, CK515K, CK512K, CK511K

Název produktu
CK515L Cephen 5 L 12×5 ml

CK515K Cephen 5 K 8×5 ml

CK512K  Cephen 2,5  6×2,5 ml

CK511K  Cephen 1  6×1 ml

Popis
Tekutá reagencie pro stanovení APTT se sníženou citlivostí na Lupus antikoagulans, různé velikosti balení.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK511K-512K-515K-515L_CEPHEN_v6_2021-01 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021
CK511K CEPHEN 1 12_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  12_2020
CK512K CEPHEN 2,5 12_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  12_2020
CK515K CEPHEN 5 12_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  12_2020