Archiv kategorie: Ostatní

BIOPHEN Abnormal Kontrolní Plazma

Abnormální kontrolní plazma s atestem pro hladiny faktorů a inhibitorů, APTT a PT. Garantována nepřítomnost LA. Katalogové číslo 223301 Název produktu BIOPHEN Abnormal Control Plasma 12×1 ml Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 223301 BIOPHEN Abnormal Control Plasma 11_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 11_2021 223301 Biophen Abnormal control plasma 11_20 Typ:  bezpečnostní list Aktualizace: 11_2020

BIOPHEN Normální Kontrolní Plazma

Normální kontrolní plazma s atestem pro hladiny faktorů a inhibitorů, APTT a PT. Garantována nepřítomnost LA. Katalogové číslo 223201 Název produktu BIOPHEN Normal Control Plasma, 12×1 ml Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 223201 Biophen Normal control plasma 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020 223201 Normal Control Plasma 11_21 Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 11_2021

BIOPHEN UFH Control Plasma

Kontrolní plazmy pro stanovení anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH) v lidské plazmě, různé hladiny: 223101 – dvě hladiny – 0,20 a 0,50 IU/ml. 223901 – jedna hladina – 0,20 IU/ml. 224101 – jedna hladina – 0,50 IU/ml. Katalogové číslo 223101, 223901, 224101 Název produktu BIOPHEN UFH Control Plasma, BIOPHEN UFH Control Plasma C2, BIOPHEN …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN LMWH Kontrolní Plazmy

Kontrolní plazmy pro chromogenní měření nízkomolekulárního heparinu BIOPHEN HEPARIN LRT. 223001 – Kontrolní plazma pro BIOPHEN Heparin LRT na dvou úrovních – 0,80 a 1,20 IU/ml. 223701 – Kontrolní plazma pro BIOPHEN Heparin LRT na dvou úrovních – 0,25 a 0,50 IU/ml. 223801 – Kontrolní plazma pro soupravu BIOPHEN Heparin LRT na jedné hladině – 0,80 IU/ml. …

Pokračovat ve čtení »

Rivaroxaban Kalibrační Plasmy

Kalibrační plazmy pro chromogenní testy anti Xa (BIOPHEN DiXaI, kat.č. 221030 nebo Biophen Heparin LRT, kat.č. 221011, 2211013) určené k měření koncentrace Rivaroxabanu v lidské plazmě. K dispozici je kalibrátor pro hodnoty 50 – 500 ng/ml a nízký kalibrátor pro hodnoty mezi 0 – 125 ng/ml (low range). Test kalibrovaný na nízký kalibrátor má menší …

Pokračovat ve čtení »

Dabigatran Kalibrační Plazmy

Kalibrační plazmy pro reagencii CK002K/L nebo 220202 pro stanovení koncentrace dabigatranu v plazmě anti-IIa metodou (koagulační nebo chromogenní). Oba kalibrátory jsou optimalizovány pro reagencie Hyphen-BioMed. Pokrývají rozmezí od velmi nízkých hladin Dabigatranu až k hodnotám typickým pro předávkování léku. Katalogové číslo 222801, 222901 Název produktu Biophen Dabigatran Calibrator, Biophen Dabigatran Calibrator Low Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Arixtra Kalibrátor a Kontrola

222501 – Kalibrační plazmy pro měření koncentrací Arixtry (fondaparinux) v plazmě za použití testu BIOPHEN Heparin. 224001 – Kontrolní plazmy na dvou úrovních koncentrace Arixtry (fondaparinux) v plazmě. Určeno pro kontrolu kvality. K použití se soupravou BIOPHEN Heparin. Katalogové číslo 222501, 224001 Název produktu BIOPHEN Arixtra Calibrator, BIOPHEN Arixtra Control Plasma Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 222501 Biophen …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN UFH Calibrator

Kalibrátor pro měření anti Xa aktivity nefrakcionovaného heparinu s BIOPHEN Heparin LRT. Katalogové číslo 222301 Název produktu BIOPHEN UFH Calibrator Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 222301 Biophen UFH Calibrator 12_19 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 12_2019 222301 Biophen UFH Calibrator 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020

BIOPHEN Heparin Kalibrátor

Kalibrátor pro stanovení anti Xa aktivity nízkomolekulárních heparinů (LMWH), určený pro použití s reagenciemi BIOPHEN Heparin LRT. Rozsah od hodnot 0 IU/ml až do 1,6 IU/ml. Linearita až do 2,00 IU/ml umožňuje analyzovat vzorky léčených pacientů bez nutnosti ředění. Katalogové číslo 222001 Název produktu BIOPHEN Heparin Calibrator Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 222001 Biophen Heparin Calibrator 12_19 Typ: …

Pokračovat ve čtení »

BIOPHEN Plazma Kalibrátor

Kalibrátor pro stanovení koagulačních faktorů a inhibitorů. Garantována nepřítomnost Lupus Antikoagulans. Katalogové číslo 222101 Název produktu BIOPHEN Plasma Calibrator Výrobce Hyphen-BioMed Dokumenty 222101 BIOPHEN Plasma Calibrator 11_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 11_2021 222101 Biophen Plasma Calibrator 11_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 11_2020

» Novější příspěvky