Brilliant Cresyl Blue solution 125 ml

Katalogové číslo
310750-0125

Název produktu
Brilliant Cresyl Blue solution 125 ml

Popis
Barvivo pro mikroskopické stanovení počtu retikulocytů ve vzorku plné krve.

Návod k použití je dostupný na vyžádání.

Výrobce
RAL DIAGNOSTICS

Dokumenty

310750 Biliant Cresy Blue 25042016  Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  25. 04. 2016