Bivalirudin Kontrola a Kalibrátor

Kontrolní a kalibrační plazmy pro měření Bivalirudinu anti-IIa metodou (BIOPHEN DTI a HEMOCLOT Thormbin Inhibitors).

Kalibrační plazmy pro Bivalirudin – čtyři plazmy o různých hladinách Bivalirudinu a jedna bez.

Kontrolní plazmy pro Bivalirudin – obsahují dvě hladiny.

Katalogové číslo

225701, 226701

Název produktu

BIOPHEN™ Bivalirudin Control, BIOPHEN™ Bivalirudin Calibrator

Výrobce

Hyphen BioMed

Dokumenty

225701 Bivalirudin Control 04_19 Typ: Příbalový leták, Revize: 04_2019

226701 Bivalirudin Calibrator 04_19 Typ: Příbalový leták, Revize: 04_2019

225701 Biophen Bivalirudin Control 11_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2020

226701 Bivalirudin Calibrator 11_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2020