Antiplasmin α2

BIOPHEN α2-Antiplasmin (LRT) souprava je určena pro in vitro chromogenní kvantitativní stanovení aktivity α2-Antiplasminu (α2-AP) v lidské citrátové plazmě automatickou nebo manuální metodou. Reagencie jsou v tekuté formě, připravené k použití (LRT – liquid reagent technology).

Katalogové číslo
220502

Název produktu
BIOPHEN α2 Antiplasmin

Výrobce
Hyphen BioMed

Dokumenty

220502 BIOPHEN a2 Antiplasmin LRT 01_21 Typ: Příbalový leták, Revize: 01_2021

220502_BIOPHEN α2-Antiplasmin LRT_v4 – 11_23 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 11_2023