Antiplasman α2

Katalogové číslo
220502

Název produktu
BIOPHEN α2 Antiplasmin

Popis

BIOPHEN α2-Antiplasmin (LRT) souprava je určena pro in vitro chromogenní kvantitativní stanovení aktivity α2-Antiplasminu (α2-AP) v lidské citrátové plazmě automatickou nebo manuální metodou. Reagencie jsou v tekuté formě, připravené k použití (LRT – liquid reagent technology).

Výrobce
Hyphen BioMed

Dokumenty

220502 BIOPHEN a2 Antiplasmin LRT 03_2020 Typ: Příbalový leták, Revize: 03_2020

220502 BIOPHEN a2 Antiplasmin (LRT) 07_20 Typ: Bezpečnostní list, Revize: 07_2020