Arachidonová kyselina

Katalogové číslo:

AG003K

Název produktu:

Arachidonová kyselina

Popis:

Arachidonová kyselina pro  vyšetření agregace trombocytů. Na vyžádání je k dispozici příbalový leták a pipetovací protokoly pro automaty Sysmex CS.

Výrobce:

Hyphen-BioMed

Dokumenty:

AG003K-AcAra_v4 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_17

 AG003K Arachidonová kyselina 20130621.pdf   Typ:  bezpečnostní list   Aktualizace:   06. 2016