HEMOCLOT Factor V-L

Katalogové číslo
CK061L

Název produktu
HEMOCLOT Factor V-L

Popis
Koagulační metoda testování přítomnosti Faktoru V-L (Faktor V Leiden) v citrátové plazmě pomocí jeho rezistence na působení aktivovaného proteinu C (APC). Test se provádí za nepřítomnosti a za přítomnosti aktivovaného proteinu C. V přítomnosti APC je prodloužení koagulačního času přímo úměrné koncentraci normálního Faktoru V a obráceně jeho nedostatečné prodloužení známkou přítomnosti Faktoru V-Leiden (mutace R506Q).

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

CK061K-061L HEMOCLOT FV-L CZ 08-04-2009 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_09