BIOPHEN Heparin LRT 3×3

Katalogové číslo
221013

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 3×3

Popis
Tekutá reagencie pro stanovení aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Menší balení. Je vhodný též ke stanovení anti-Xa aktivity přímých inhibitorů FXa – rivaroxabanu (Xarelto) a apixabanu (Eliquis).

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

23_1011-1013-1015_Heparin LRT_v4_2019-01 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2019

221013 BIOPHEN Heparin LRT 11_19 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11_2019