BIOPHEN Heparin Calibrator

Katalogové číslo
222001

Název produktu
BIOPHEN Heparin Calibrator

Popis
Kalibrátor pro stanovení anti Xa aktivity nízkomolekulárních heparinů (LMWH), určený pro použití s reagenciemi BIOPHEN Heparin 3, Biophen Heparin 6 a Biophen Heparin LRT. Rozsah od hodnot 0 IU/ml až do 1,6 IU/ml. Linearita až do 2,00 IU/ml umožňuje analyzovat vzorky léčených pacientů bez nutnosti ředění.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty

222001 Biophen Heparin Calibrator 09_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_2018

222001 Biophen Heparin Calibrator 07_20 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  07_2020