BIOPHEN Heparin 4 x 5 ml

Katalogové číslo
221015

Název produktu
BIOPHEN Heparin LRT 4 x 5 ml

Popis
Tekutá reagencie pro stanovení aktivity nefrakcionovaného heparinu (UFH), nízkomolekulárního heparinu (LMWH), fondaparinuxu (Arixtra) a jim podobných látek chromogenní metodou v citrátové plazmě. Menší balení. Je vhodný též ke stanovení anti-Xa aktivity přímých inhibitorů FXa – rivaroxabanu (Xarelto), apixabanu (Eliquis) a edoxabanu (Lixiana). K dispozici jsou kalibrátory a kontroly pro všechny léky na více hladinách.

Výrobce
Hyphen-BioMed

Dokumenty:

221011-013-015 BIOPHEN HEPARIN LRT 04_2019 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_19

221015 BIOPHEN Heparin LRT 4×5 ml 11092017    Typ:  bezpečnostní list  Aktualizováno:  11. 09. 2017