BIOPHEN Antitrombin (h)-Xa

Katalogové číslo

221123, 221127

Název produktu

Biophen AT-(h)-Xa LRT

Popis

Tekutá reagencie pro stanovení aktivity antitrombinu chromogenní metodou na principu eliminace FXa (anti-Xa). V reagencii je použit lidský faktor Xa. Jsou dostupná dvě velikostní balení. Kat. č. 221123 obsahuje 3 lahvičky po 3 ml od každé reagencie, kat.č. 221127 obsahuje 4 lahvičky po 7,5 ml od každé reagencie.

 

Výrobce

Hyphen-BioMed

Dokumenty

221123 BIOPHEN AT anti-(h)-Xa LRT 28042015 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_15

221127 BIOPHEN AT anti-(h)-Xa LRT 28042015 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 04_15

221123-127 BIOPHEN AT anti-(h)-Xa LRT 01_19    Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_19

221123_221127 Biophen AT anti(h)Xa LRT 16082017 Typ:  bezpečnostní list  Aktualizace:  16. 08. 2017