BIOPHEN Antitrombin (h)-Xa

Katalogové číslo

221123, 221127

Název produktu

Biophen AT-(h)-Xa LRT

Popis

Tekutá reagencie pro stanovení aktivity antitrombinu chromogenní metodou na principu eliminace FXa (anti-Xa). V reagencii je použit lidský faktor Xa. Jsou dostupná dvě velikostní balení. Kat. č. 221123 obsahuje 3 lahvičky po 3 ml od každé reagencie, kat.č. 221127 obsahuje 4 lahvičky po 7,5 ml od každé reagencie.

Výrobce

Hyphen-BioMed

Dokumenty

221123-127 BIOPHEN AT anti-(h)-Xa LRT 01_21 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 01_2021

221123 Biophen AT anti(h)Xa LRT 10_20 Typ: Bezpečnostní list, Aktualizace: 10_2020

221127 Biophen AT anti(h)Xa LRT 10_20 Typ: bezpečnostní list  Aktualizace: 10_2020