Barvící roztoky

Pro barvící automat Dagatron distribuujeme barvy korejského výrobce pro základní barvení Gramovým barvením.

Podrobnější informace na vyžádání.

 

Dokumentace – bezpečnostní listy

Gram:

MSDS-GR2A-1 Crystal Violet 09_16

MSDS-GR2A-2 GRAM Iodine 09_16

MSDS-GR2A-3 Acetone Alcohol 09_16

MSDS-GR2A-4 Safranin 09_16