Apixaban Kontrolní Plazmy

Kontrolní lyofilizované plazmy určené ke použití s kity Biophen DiXaI nebo Biophen Heparin pro kontrolu kvality při stanovení hladiny Apixabanu v plazmě. Kontroly pokrývají jak nízké koncentrace (Apixaban Control Low), tak vyšší koncentrace (Apixaban Control).

Balení je dostupné v základní velikosti – 12 lahviček po 1 ml, vždy 6 lahviček od každé úrovně, nebo v poloviční velikosti (3 lahvičky od každé úrovně).

Katalogové číslo

225201 a 225301

Název Produktu

Apixaban Control Plasma, Apixaban Control Plasma Low

Dokumenty

225201-301 Apixaban Control 09_18 Typ: příbalový leták, Aktualizace: 09_2018

225201 Biophen Apixaban Control Low 11_20 Typ:  bezpečnostní list    Aktualizováno:  11_2020

225301 Biophen Apixaban Control 11_20 Typ:  bezpečnostní list    Aktualizováno:  11_2020