Pufr – prášek

Katalogové číslo
pH 6,8 – 363568-0000, pH 7,0 – 361600-0000, pH 7,2 – 363572-0000

Název produktu
Pufr o pH 6,8 prášek, Pufr o pH 7,0 prášek, Pufr o pH 7,2 prášek

Popis
Pufr v prášku, rozpuštěním v 1 litru destilované vody lze získat 1 litr pufru o uvedeném pH

Výrobce
RAL Diagnostics

Dokumenty

363572 pufr o pH=7.2 pulv 02062014.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02. 06. 2014

361600 pufr o pH=7.0 pulv 02062014.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02. 06. 2014
363568 pufr o pH=6.8 pulv 02062014.pdf  Typ: bezpečnostní list  Aktualizováno: 02. 06. 2014
Pufr prášek.pdf  Typ: příbalový leták  Aktualizováno: 20. 02. 2016